Our database of surnames and villages

We’ve been fortunate to work with so many people. When we reflect on all the research we’ve done, it reminds us of how many new friends we’ve made and villages we’ve visited.

We’ve compiled over 1,600 surnames and over 180 villages that we’ve explored through our genealogy research work and made it available as a resource to help you get started in your own family research.

How to search

Click on a letter or start typing in the search field below. You can also see all the villages and towns we’ve researched in our genealogy tracking map.

Whether you find a name that matches or not, we can help you take the first step. Contact Us

Name of the Town, its Variations and misspellings
Nowadays Administrative Location in Ukraine/Poland
Administrative Location before WWI
Administrative Location in the Interwar Period
Surnames I Dealt with and Their Various Spellings

Стрільбичі, Strilbychi, Strzelbice, Strelbichi, Strilbitz

Strilbychi in Staryi Sambir Region, Lviv Province, Ukraine

Strzelbice, County Stary Sambor, Galicia, Austria-Hungary

Strzelbice, Stary Sambor Gmina, Sambor County, Lwow Voivodship, Poland

Homik, Chomik, Homyk, Malyk, Malik, Dubas, DubaŚ, Dubrawa, Dubrava, Dzurman, Kuryk, Kurik, Halko, Galko, Szak, Shak, Kaliczun, Kalichun, Vyhovaniuk, Kaliczun, Kinasz, Kinash, Kozlov, Mociak, Motsiak, Kurcza, Kurcha, Lawryk, Lavrik, Lavryk, Lytwak, Litwak, Litvak, Kawalczak, Kawalchak, Kavalchak, Regensburg, Dzurman, Stebelski, Stebelskyj, Tsegynko, Ceginko

Брониця, Bronytsia, Bronica, Bronitsa, Bronitza

Bronytsia, Drohobych Region, Lviv Province, Ukraine

Bronica, County Drohobych, Galicia, Galicia, Austria-Hungary

Bronica, Gmina Lisznia, Powiat Drohobycz, Lwowskie, Poland

Hatlan, Kalakuniak, Kolodij, KoŁodziej, Czarnecki, Charnecki, Charnetskyj, Lewicki, Levitski, Levytskyj, Komar, Kos, Ileczko, Ilechko, Wasiliuk

Rakowa, Rakova

Rakowa, Gmina Tyrawa Woloska, Powiat Sanok, Podkarpackie, Poland

Rakowa, Sanok County, Galicia, Austria-Hungary

Rakowa, Gmina Mrzyglod, Powiat Sanok, Lwow, Poland

Bobik, Bobyk, Kostyk, KoŚcik, Byc, ByĆ, Byts, Zelinski, ZieliŃski, Czerepaniak, Cherepaniak, Jakim, Jakym, Yakim, Yakym, Horniatko, Gorniatko, Jurcaba, Jurtsaba, Yurcaba, Yurtsaba, Kapcio, Klebuc, KlebuĆ, Kustrzycki, Kostrycky, Kustrytskyj, Kostrzycki, Letnik, Letnyk, Marusiak, Setnyk, Sotnyk, Setnik, Sotnik, Szewczyk, Shewchyk, Shevchyk, Diakun, Dziakun, Chamulak, Khamulak, Gamulak, Khamuliak, Gamuliak, Lysyk, Łysyk, Łysik, Klebuc, KlebuĆ, Klebuts, Dwulit, Dwolit, Dvulit, Dvolit, Litwin, Litvin, Lytvyn, Laniak, Łaniak, Marusiak, Wislocka, WisŁocka, Vyslotska, Vislotska, Ros, RoŚ, Lesieczko, Lesiechko

Стрільбичі, Strilbychi, Strzelbice, Strelbichi, Strilbichi

Strilbychi in Stary Sambir Region, Lviv Province

Strzelbice, Stary Sambor County, Galicia, Austria-Hungary

Strzelbice, Stary Sambor Gmina, Powiat Sambor, Lwow, Poland

Bahnij, Bakhnij, Chlibun, Chlebun, Hlibun, Demko, Ralko, Duszny, Dushny, Dushnyi, Dziuman, Dziumen, Krochtiuk, Krochtiuk, Furdyczka, Furdychka, Gulicz, Gulich, Hulich, Kulgan, Kulhan, Matelycz, MateŁycz, Matelych, Matelicz, Mociak, Naculicz, Nagulicz, Nachulicz, Nagulych, Plekan, Vasko, WaŚko, Wasko, Waider, Zablocki, ZabŁocki, Zabolocki, Zabolotskyi, Kosacz, Kosach, Kiciak, Kitsiak, Halczyszak, Halchyshak, Galczyszak, Galchyshak, Kohut, Kogut, Kolaba, KoŁaba, Lewczyk, Lewchyk, Levchyk, Petruch, Petrukh, Petruh, Pietruch, Leshkovych, Leszkowicz, Paslawska, PasŁawska, Paslavska, Szczurko, Shchurko, Szak, Shak, Mydzhyn, Mydzyn, Stebelski, Stebelskyi, Sernivka, SernÓwka, Serniwka, Sernowka, Tykhonov, Migal, Mihal, Mygal, Myhal, Waider, Nyznyk, Nyzhnyk, Nyznik

Вижлів Vyzhliv Wyzlow

Wyzlow in Dolhobychow Gmina, Hrybieszow Powiat, Poland

-

-

Makowski, Makovskyi, Lazowski, Lazovskyi, Palko, Palkow, Palkiv, Dzublyk, Dziublik, Lupacij, Lupatsiy, Muszczynka, Mushchynka, Frygella